Goşmaça hyzmat

Wiza kömegi

Şu viza kömegi hakda islendik soraglary Baýmyradowa Mahym telefon arkaly yada poçta arkaly ýüzlenip bilersiňiz:
tel. +99365625269
e-mail info@turkmenexport.gov.tm.

Gerekli resminamalaryň sanawy:

"TÜRKMENEKSPORT" DÖWLET KÄRHANASY
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 101/1
Тел.:(+993) 12 218628 Fax: (+993) 12 218639
e-mail:info@turkmenexport.gov.tm