Продажа продукции нефтехимической отрасли

“Türkmeneksport” Döwlet kärhanasy Size nebithimiýa önümlerini amatly şertlerde satyn almaga hödürleýär:

we şuňa meňzeşler..

...Şeýle hem biz size hödürleýäris: (taýýar matadan dikilen geýimler, içgi önümleri azyk senagat önümleri, dokma senagat önümlerini, we ýene ş.m.)

...Biz ýene siziň dykgatyňyza ýüň we ýüňden taýýarlanýan önümleri ýetirýäris. ( garaköl ýüňi we saryja goýunyň ýüňinden taýýarlanýan halylar)

"TÜRKMENEKSPORT" DÖWLET KÄRHANASY
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 101/1
Тел.:(+993) 12 218628 Fax: (+993) 12 218639
e-mail:info@turkmenexport.gov.tm