Iberijiniň haty

tawinfo@bk.ru
myhman
Türkmeniň Biržasyny bilen nädip işlemeli? Şertnama üçin gerekli resminamalar.

Ady, Familiýasy

e-mail poçta

Tema
"TÜRKMENEKSPORT" DÖWLET KÄRHANASY
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 101/1
Тел.:(+993) 12 218628 Fax: (+993) 12 218639
e-mail:info@turkmenexport.gov.tm